ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
 தயாளன்  
 தீரன்
 தெய்வமணி
 தேவநாதன்
 தேவநேசன்
 தேவாரம்
 துரைகண்ணன்
 துரைமுருகன்
 துரைமுத்து
 துரைபாண்டி
 துரைபாண்டியன்
 துரைசாமி
 துரைசிங்கம்
 துரைவேல்