ஆதவன் 
அடலேறு 
அதிபன் 
அடிமூலன்  
அடித்தான் 
அகமதி
அகமணி  
அகத்தியன் 
அகவொளி 
அஹிலன் 
அழகன் 
அளகன்பன் 
அழகப்பன் 
அழகர் 
அழகரசன் 
அலைகளில் 
அழகேந்தி 
அழகேசன் 
அழகிரி 
அழகு 
அழகுமணி 
அழகுமலை 
அழகுமுத்து 
அழகுசெல்வன் 
அழகுசிவன் 
அழகுவேல் 
அலைஅரசன் 
அளவண்டன் 
அம்பலன் 
அமுதன் 
ஆனைமுகன் 
அனந்தம் 
அனந்தன் 
அன்பழகன் 
அன்பேந்தி 
அன்பொளி 
அன்பு 
அன்புநம்பி 
அன்புசெல்வன் 
அன்புவேல் 
அங்கமுத்து 
அஞ்சப்பன் 
அண்ணாதுரை 
அண்ணாமலை 
அப்புசாமி 
அரண் 
அரங்கன் 
அரங்கண்ணல் 
அரசன் 
அறவழி 
அறி 
அருணன் 
அரிமா 
அறிவழகன் 
அறிவன் 
அறிவரசன் 
அறிவொளி 
அறிவு 
அறிவுமதி 
அறிவுமணி 
அறிவுநம்பி 
அருகன் 
அருள் 
அருழ்ச்சொல் 
அருள்தாசன் 
அருள்மணி 
அருள்மொழி 
அருள்முருகன் 
அருளொளி 
அருமை 
அரும்பொருள் 
ஆறுமுகன் 
அருண் 
அருணன் 
அருஞ்சொல் 
அருண்குமார் 
ஆற்றல் 
அவனி 
அயர்கோ