ஆ       இ       ஈ       உ       ஊ       எ       ஏ       இ       ஒ       ஓ       ஔ
க-வரிசை    ச-வரிசை    ப-வரிசை    ம-வரிசை   த-வரிசை ர-வரிசை                             ஆண்                                                    பெண்
வடிவேல்
 வைரமுத்து
 வைரவன்
 வளையாபதி
 வலன்
 வளவன்
 வள்ளிமயிலன்
 வல்லிமுருகன்
 வள்ளுவன்
 வழுதி
 வீழிநாதன்
 வீரன்
 வேலன்
 வேந்தன்
 வெண்புரவி
 வெற்றி
 வெற்றிவேல்
 விடுதலை
 வில்லவன்
 விண்ணவன்